Search
Päring

Angaarid põllumajandusele

Borga on maalt pärit ning pole siiani maaga sidet kaotanud. Ühest küljest on meil aastatepikkune kogemus metallhoonete ehitamisel põllumajanduse, karjakasvatuse ja metsanduse jaoks. Teisest küljest oleme säilitanud ka praktilise mõtlemise - selle, mis on nii omane vanamoodsatele ja ausatele põllumeestele.

Võta kohe ühendust

Põllumajandusangaarid - meie asutamisloo algus

Juba üle 50 aasta oleme ehitanud põllumajandushooneid pea kõikide selle tootmisharuga seotud tegevuste tarbeks. Borga süda on Lääne-Rootsi viljakatel tasandikel Skaras. Just sealt on pärit palju edukaid põllumajandustootjaid ja -ettevõtjaid. Nagu enamik neist, alustasime meiegi oma tegevust veendumusega, et miski pole nii hea, et me ei suudaks seda enam paremaks teha. Just seetõttu, et oleme maapiirkonnast pärit, mõistame hästi meid ümbritsevat keskkonda ja inimesi, kes loodust armastavad. Käepigistus on siin tõeline käepigistus – ei rohkem ega vähem. Lisaks saame novaatoritena suurepäraselt aru sellest, mida oodatakse moodsalt hoonelt, mis on mõeldud säästvaks loomakasvatuseks või põllumajandustehnika turvaliseks hoidmiseks.

Kõik - hoidlast ja töökojast kuni farmini välj

Borga projekteerib, toodab ja ehitab erineva otstarbega põllumajandusangaare nii toodangu säilitamiseks kui ka kariloomade kasvatamiseks. Aitame oma klienti kõigis põllumajanduse harudes külmast teraviljahoidlast kuni soojustatud piimaplokkidega lehmalautadeni välja. Meie aastatepikkune praktika põllumajandushoonete ehitamisel võimaldab pakkuda Teile parimat lahendust, võttes arvesse juba omandatud kogemusi ja erinevaid aspekte, mis on hoonete kasutamisel olulised. Hästi projekteeritud, valmistatud ja ehitatud põllumajandusangaar või farmihoone tagab produktiivse tootmise paljudeks aastateks. Lõppude lõpuks soovib ju iga põllumees, et valminud hoone tema tegevuse optimeerimisele, tõhususele ja jätkusuutlikkusele kaasa aitaks.

Uuri hinda

Enamikul juhtudel viime kogu projekti läbi algusest lõpuni, tehes koostööd usaldusväärsete ja kontrollitud partnerite – alltöövõtjate, sisekujunduse spetsialistide ja tehnika tarnijatega. Meil on tihedad suhted paljude põllumajandusele spetsialiseerunud tarnijatega, kes võtavad arvesse klientide vajadusi ning on uuendustele orienteeritud. Seega võtame projekti töösse „alates… kuni…“, pakkudes Teile ühendlepingut, mis hõlmab nii projekteerimis-, tootmis- kui ka ehitustöid. Oleme põllumajandusangaaride ehitamise spetsialistid (koos sisseseadega või ilma). Meie pakkumine on unikaalne, sest klient saab kasutusvalmis hoone. Nii ei põhjusta angaari või farmi ehitamine põllumehele endale mingit muret, sest me hoolitseme kõige eest ise.

Võtke ühendust meie ekspertidega

Oleme oma ala spetsialistid ning seega igakülgselt valmis Teid nõustama, Teie küsimustele vastama ning igale olukorrale kõige sobivamat lahendust pakkuma. Mida varem Te meid oma otsustesse kaasate, seda parema ja optimaalsema hoone saate.

Küsige tasuta nõustamist

Ladude ehitamine

Aastatepikkune kogemus laoangaaride ehitamisel aitab meil klientide erinevaid vajadusi paremini mõista. Meie metalltarindisüsteemid, mida on lihtne erinevate kasutusotstarvetega kohandada, sobivad eri tüüpi hooneteks, näiteks teravilja-, heina- ja õlehoidlateks, töökodadeks, põllumajandustehnika garaažideks (olenemata masinate suurusest, põllutööriistadest kuni kombainideni) jne. Üks ja sama angaar võib ülihästi sobida ka mitmeks erinevaks otstarbeks, näiteks nii teravilja kui tehnika hoidmiseks.

Lisateave

Angaarid kariloomadele, farmihooned

Moodsad loomakasvatushooned peavad vastama erinevatele nõuetele. Need nõuded sõltuvad muu hulgas ka sellest, milliseid loomi peetakse, kui palju neid on ning kas neil lubatakse vabalt liikuda või peavad nad paigal püsima. Niisiis sõltub farmi projekt kõigest ülalmainitust, erinevate normatiividega sätestatud nõuetest ja tellija muudest soovidest, ning peab loomulikult vastama ka paljudele teistele olulistele tingimustele, nagu näiteks hoone valgustus, ventilatsioon jne.

Lisateave
Vitalij Zubkov
Vitalij Zubkov

Projektide müügijuht – Terasangaarid (Vene)

+370 618 17 387 Helista
Aitan meeleldi, kui Teil on meie terashoonete või metallkonstruktsioonide lahenduste kohta küsimusi.
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Show more {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Please wait, searching for "{{query}}" ...