Search
Päring

Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamine

TEIE ANDMETE TÖÖTLEMINE

Täname, et meie veebilehte külastate ja meie teenustest huvitatud olete. Austame Teie privaatsust ja teeme kõik endast oleneva, et tagada nende isikuandmete turvalisus, mida me töötleme.

Palun tutvuge meie privaatsus- ja küpsisepoliitikaga.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et käesolev privaatsuspoliitika kehtib meie veebilehtedel www.borga.lt, www.borga.lv ja www.borga.ee, seetõttu hõlmab mõiste „veebileht“ meie privaatsuspoliitikas kõiki nelja veebilehte.

Meie andmed: UAB Borgalita
Peakontori aadress: Sakalų g. 6-45, 08124 Vilnius, Leedu
Tel +370 5 210 2051, e-post info@borga.lt

Privaatsuspoliitikas kasutatavaid mõisteid tuleb mõista nii, nagu on määratletud isikuandmete kaitse üldmääruses nr 2016/679.


Millistel eesmärkidel ja milliseid Teie andmeid me kogume ja töötleme?                    

Lepingute ja muude kokkulepete (nt suusõnaliste) algatamiseks ja täitmiseks, s.t meie teenuste osutamiseks.
 • Enne teenuste tellimist: ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon ja/või e-posti aadress.
 • Kui esitate päringu meie veebilehe kaudu: nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress ning kauba tarneaadress.
 • Lepingu sõlmimiseks, kui olete juriidilise isiku esindaja: Teie ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, töökoht, telefoninumber ja e-posti aadress.
 • Lepingu sõlmimiseks, kui olete füüsiline isik: ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, põllumajandustootja isikukood (teie valikul), elukoha aadress, pangakonto number, telefoninumber ja e-posti aadress.
Vara ja töötajate tervise kaitseks (videosalvestused, vedajate GPS-andmete kogumine).
 • Teie kujutis (kui meid külastate).
 • Teie asukoht (kui olete meie vedaja).
Otseturunduseks
 • E-posti aadress ja/või kontakttelefoni number.
Statistilistel eesmärkidel veebilehe/Facebooki konto külastatavuse ja sisu tõhususe hindamiseks.
 • [Sõltuvalt ressursist] lühendatud IP-aadress, külastaja seade, mille kaudu sirvimine toimub, selle seadme operatsioonisüsteem, külastaja veebilehitsejas seadistatud keel, külastaja regioon, riik, linn, sugu, vanuserühm (nt vahemikus 25-34), veebilehe külastatud leheküljed ja seal veedetud aeg, samuti see, kas külastaja sirvib veebilehte esimest korda jne.
 • Kõik meile kättesaadavad andmed on anonüümseks muudetud ja esitatud statistiliste näitajate kujul. Lisateavet vt allpool Küpsised.

Kas andmeid on võimalik ka mitte esitada?

Jah, teatud juhtudel, st kui neid kogutakse nõusoleku alusel (nt otseturunduseks) või küpsiste abil (vt allpool Küpsised). Samuti võite otsustada mitte esitada oma andmeid meie päringuvormide kaudu veebilehel ning saada vajalikku teavet enne tellimuse kinnitamist telefoni teel või meie ettevõttesse kohale tulles.

Kui aga tellimus on kinnitatud, tuleb Teil siiski oma andmed esitada.. Kogume ainult neid andmeid, mis on vajalikud isikuandmete kogumise ülalnimetatud eesmärkidega seotud teenuste osutamiseks ja kaupade/teenuste ostmiseks, nii et kui Te andmeid esitama ei nõustu, ei saa Te meie teenuseid osta ning meie ei saa osta Teie kaupu/teenuseid.

Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

 • Säilitame andmeid nii kaua, kui õigusaktid meid selleks kohustavad (nt arveid säilitatakse 10 aastat, lepinguid 10 aastat pärast nende täitmist/lõpetamist jne).
 • Kui olete tellinud meie kaupa, millele on tagatud garantii, säilitatakse kõiki asjakohaseid andmeid kogu garantiiperioodi jooksul.
 • Andmeid, mis on saadud tellimuse täitmisel (teenuste osutamisel), säilitatakse koos lepinguga/tehinguga, mille alusel need saadi – osutatud teenuste, nende ulatuse, koostatud dokumentide jms tõendamiseks.
 • Kui tähtaega ei ole õigusaktides sätestatud, säilitame Teie andmeid: 3 aastat (nt kirjavahetus, tehtud pakkumised jne) või 30 päeva (varukoopiad) või 20 päeva (videosalvestised).
 • Otseturunduse eesmärgil säilitatakse isikuandmeid nii kaua, kuni soovite meie sõnumeid saada

Kellele me Teie andmeid edastada võime?

Teie taotluse täitmiseks. Kindlustusseltsidele, riigiasutustele, postiasutustele/kullerifirmadele, Teie poolt määratud isikule.
Õigusaktide nõuete täitmiseks. Riigiasutustele, õiguskaitseasutustele, pankadele.
Teiega/teie ettevõtte esindajaga sõlmitud lepingute täitmiseks (teenuste osutamiseks). Kaubaveoteenuseid osutavatele ettevõttetele, postiasutustele/kullerifirmadele.
Meie õigustatud huvide kaitseks: võlgade sissenõudmiseks, õiguste kaitseks jne. Inkassofirmadele, kohtule, kohtutäituritele, notaritele, postiasutustele, töövaidluskomisjonile, tööinspektsioonile, riiklikule andmekaitse inspektsioonile jne, samuti kontsernisiseselt EL/EMP territooriumil.
Teenusepakkujatega sõlmitud lepingute täitmiseks. Audiitorfirmadele, IT-spetsialistidele, spetsialiseerunud juristidele, kindlustusseltsidele jne.

Millised õigused Teil on?

 • Õigus saada teavet/lisateavet.
 • Õigus oma andmetega tutvuda ja nende koopiaid saada.
 • Õigus nõuda andmete kustutamist, muutmist, täiendamist või edastamist, või nende töötlemist piirata.
 • Õigus antud nõusolek tagasi võtta või niisugust nõusolekut mitte anda.
 • Õigus pöörduda Teie andmete töötlemise rikkumise osas (kaebuse esitamine meie tegevuse kohta).

Kuidas olemasolevaid õigusi kasutada?

Kui soovite mõnd ülalnimetatud õigust kasutada, tuleb selleks esitada põhjendatud avaldus koos ees- ja perekonnanime ning kontaktandmetega, märkida ära, kuidas soovite vastust saada (posti teel, e-posti teel), ning oma taotlus selgelt formuleerida.

Avaldust saab esitada isikut tõendava dokumendi alusel otse meie kontoris Sakalų g. 6-45, Vilnius, Leedu, või e-posti teel info@borga.lt, kui avaldus on kinnitatud Teie e-allkirjaga, või posti teel, kui lisate avaldusele isikut tõendava dokumendi notariaalselt kinnitatud koopia. Avaldusi, mille esitamisel pole võimalik esitavat isikut kindlaks teha, ei vaadata läbi ning saatjat/esitajat teavitatakse selle otsuse põhjustest.

Anname vastuse 30 kalendripäeva jooksul, jättes endale õiguse objektiivsetel põhjustel niisuguse avalduse menetlemise tähtaega pikendada.

Kui Te enam ei soovi, et Teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, sealhulgas ka isikupärastatud pakkumiste esitamiseks, töödeldakse, võite kirjutada e-kirja aadressile info@borga.lt või helistada numbril +370 5 210 2051 ning niisugusest andmete töötlemisest ilma mittenõustumise motiive avaldamata keelduda.

KÜPSISED

Kui külastate meie veebilehte, kogume ka niisugust teavet, mis näitab meie poolt osutatavate teenuste kasutamise eripärasid ja genereerib automaatselt külastusstatistikat.

Mis on küpsised ja milleks neid kasutatakse?

Küpsised on väikesed infoüksused, mis luuakse automaatselt veebilehe sirvimisel ja salvestatakse Teie arvutisse või muusse seadmesse, mille kaudu Te meie veebilehte külastate.

Küpsised aitavad meil Teid veebilehe varasema külastajana identifitseerida, Teie külastuste ajalugu ja Teie anonüümseks muudetud andmeid (nt kasutatava seadme tüüp, asukoht, vanus) säilitada ja vastavalt sellele sisu kohandada. Küpsised aitavad tagada ka veebilehtede tõrgeteta töö, võimaldavad jälgida külastuste kestust ja sagedust ning koguda statistilist teavet külastajate arvu kohta.

Rõhutame, et kogu teave, mida meie veebilehel Google Analyticsi, Google Ads, Google Remarketingi, Facebooki (https://www.facebook.com/borgalietuva) või LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/borgalietuva/) tööriistade kaudu kogutakse, on anonüümne ning kättesaadav ainult meile ja meie partneritele süstematiseeritud statistiliste näitajate kujul.

Kuidas küpsiseid hallata/kustutada?

Võimalikud viisid:

 1. Kui kasutate näiteks Chrome’i veebilehitsejat, saate küpsistest keelduda nii >> . Kui kasutate mõnda muud brauserit, vaadake küpsiste seadete muutmise kohta järele selle juhendist.
 2. Samuti saate meie veebilehte sirvida privaatses režiimis, mis lõpetamisel seansi andmed teie seadmest kustutab. Lisateave privaatse (incognito) režiimi kohta >>

Kui kaua küpsised seadmes püsivad?

Küpsiste tähtajad sõltuvad küpsisest endast; pooled küpsised, mida kasutame, salvestatakse ainult konkreetse seansi ajaks ja kustutatakse kohe pärast meie lehelt lahkumist. Ülejäänud küpsiseid säilitatakse: 3 kuud (küpsis „fr“), 1 aasta (nt niisugused küpsised nagu „_cfduid“, „GUID“, „BT“, „EH_0“, „IDE“, „PI“, „UI“ jne) või 2 aastat (küpsis „_ga“).

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Kasutame ainult allpool ära toodud kolmandate osapoolte (Google, Inc. tööriistade Google Analytics, Google Ads, Google Remarketing, Facebook, Inc., LinkedIn, Inc.) küpsiseid. Muid küpsiseid me ei kasuta.

Google Analytics Universal ja GA4 [veebilehe analüüs]

Need küpsised aitavad mõõta veebilehe külastatavust: millistest veebilehitsejatest ja seadmetest meid külastate, kui palju aega veebilehel veedate, millisest regioonist või linnast pärit olete, millises keeles brauserit kasutate, mis soost ja vanuserühmast olete. Lisateavet nende andmete kogumise kohta Google Analyticsi tööriista abil leiate: eesti keeles. Konkreetsed sätted, milliseid konkreetseid küpsiseid selle tööriistaga kasutada saab, leiate siit >> (inglise keeles).

Google Ads [reklaamteadete hindamine]

Need küpsised aitavad mõõta üksikute lehekülgede reklaami tõhusust: kui palju inimesi reklaamil klõpsab, milliste brauserite ja seadmete kaudu, millisest piirkonnast need isikud pärinevad, mis vanuses ja mis soost nad on jne. Kogu see info on anonüümne. Nende andmete kogumise kohta Google Adwordsi (Ads) kaudu, salvestades anonüümseks muudetud statistilised andmed reklaamitavate lehtede külastatavusest, lugege siit >>.

Google Remarketing [taasturundus]

Need küpsised võimaldavad meie hallatavaid reklaamteateid Google’i partnerite veebilehtedel taasesitada neile veebilehe külastajatele, kes on meie veebilehte külastanud ja/või kes huvitusid meie teenustest tänu reklaamile. Kui Te ei soovi kohandatud reklaami saada, saate selle välja lülitada aadressil www.google.com/settings/ads ja https://www.youronlinechoices.com/ee/your-ad-choices. Juhime tähelepanu, et küpsiste kustutamisel võib Google taasturunduse eesmärgil küpsised uuesti taastada, niisugusel juhul peate need uuesti eemaldama/keelama. Vt ka Kuidas küpsiseid hallata/kustutada.

Facebook [veebilehe, reklaami analüüs, taasturundus]

Need küpsised aitavad meie Facebooki lehe külastatavust ja selle/reklaamide tõhusust hinnata ning nende andmete põhjal uuendatud sõnumeid/reklaampostitusi kuvada. Tähendus: sisuhaldus ja statistilised eesmärgid. Facebooki lehe kaudu on saadaval järgmine anonüümseks muudetud teave: lehe külastatavus, meie sõnumeid jälgivate inimeste arv; lehe/reklaami sisule ligipääsevate inimeste arv ja nende tegevus (jagamine, meeldivaks märkimine jne), uute jälgijate arv, nende jagunemine soo, linnade, riikide ja brauseri keele alusel. Rohkem infot >> (inglise keeles).

LinkedIn [veebilehe, reklaami analüüs, taasturundus]

Need küpsised aitavad meie LinkedIn lehe külastatavust ja selle/reklaamide tõhusust hinnata ning nende andmete põhjal uuendatud sõnumeid/reklaampostitusi kuvada. Tähendus: sisuhaldus ja statistilised eesmärgid. LinkedIn lehe kaudu on saadaval järgmine anonüümseks muudetud teave: lehe külastatavus, meie sõnumeid jälgivate inimeste arv; lehe/reklaami sisule ligipääsevate inimeste arv ja nende tegevus (jagamine, meeldivaks märkimine jne), uute jälgijate arv, nende jagunemine soo, linnade, riikide ja brauseri keele alusel. Rohkem infot >> (inglise keeles) ja (inglise keeles).

Küpsiste kasutamine ja turvalisus

Süstematiseeritud ja anonüümseks muudetud infot veebilehe ja Facebooki / LinkedIn külastatavuse ning reklaamitavate veebilehtede reklaami tõhususe kohta saame vaadata meie, meie kontserni ettevõtted ja Google, Inc./Facebook, Inc./LinkedIn, Inc.

Google’i tööriistu juhib ja haldab Google Inc. ning tal on ka juurdepääs nende tööriistadega kogutud statistilistele andmetele. Google Inc. on kooskõlastanud ja kinnitanud dokumendid (EU-US Privacy Shield principles, EU-US Privacy Shield list) ning teinud mitmeid tehnilisi ja IT-alaseid muudatusi (turvaprotokollide, tööriistade seadete ja olemasolevate funktsioonide uuendamine), et viia pakutavad teenused vastavusse isikuandmete kaitse üldmääruse ja Euroopa Liidu muude andmekaitsealaste õigusaktide sätetega.

Facebook, Inc. on astunud samme oma tegevuse vastavusse viimiseks isikuandmete kaitse üldmääruse sätetega. Lisateave kohaldatud meetmete ja kohustuste kohta >> (inglise keeles).

Kõik meie poolt kasutatavad Google’i tööriistad, sealhulgas ka veebileht ise, on turvaprotokollidega kaitstud. Siiski ei tohiks unustada, et interneti kasutamine ei ole täiesti turvaline ja seetõttu ei saa me tagada kogu Teile või Teie poolt internetis saadetava info turvalisust ja terviklikkust.

Sotsiaalvõrgustike nupud

Sellel veebilehel on ära toodud mitmete sotsiaalvõrgustike nupud. See võimaldab kasutajatel veebilehel olevat teavet jagada või meeldivaks märkida. Nupud on järgmised: Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn, Pinterest jne. Nende nuppude installimiseks ja ühendamiseks vastavate sotsiaalvõrgustike ja väliste veebilehtedega kasutatakse programmeerimisskripte väljaspool ettevõtte veebilehe URL-domeene. Peaksite teadma, et need veebilehed võivad koguda teavet selle kohta, mida Te internetis teete, sealhulgas ka ettevõtte veebilehe URL.

Niisiis, kui klõpsate mõnel neist nuppudest, siis registreerivad need veebilehed selle tegevuse ja saavad nii seda infot kasutada. Mõnel juhul registreerivad need veebilehed Teid külastajana, kes külastas veebisaidile vastavat ettevõtte URL-i ja veebisaidi konkreetseid lehekülgi. Kui Te lehel olevaid nuppe ka ei klõpsa, kuid olete oma kontole sisse logitud (nt Facebooki), kontrollige, kuidas täpselt need kontod infot koguvad, ja vaadake, kuidas niisugusest infost keelduda või seda kustutada. Peaksite kontrollima vastavaid privaatsuspoliitika sätteid kõigil neil veebilehtedel.

Antud tingimusi kinnitades nõustute oma isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamisega (nagu eespool kirjeldatud).

Kui Teil on käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud informatsiooni kohta küsimusi, palun võtke meiega ühendust Teile sobival viisil:

Posti teel: Sakalų g. 6-45, 08124 Vilnius, Leedu
Telefoni teel: +370 5 210 2051
E-posti teel: info@borga.lt

Vajadusel palun võtke ühendust Borga Group peakorteriga:

Adressaat: Borga IT Support [Borga Group]
Hospitalsgatan 11, SE-532 37 Skara, Sweden

Rootsi isikuandmete kaitse seaduse kohaselt on Teil õigus üks kord kalendriaastas saada tasuta juurdepääs infole oma töödeldavate isikuandmete kohta. Samuti on Teil õigus nõuda isikuandmete, mida ei ole isikuandmete kaitse seaduse sätete kohaselt töödeldud, parandamist, blokeerimist või kustutamist. Borga IT-toe poole võite pöörduda ka Teile isikuandmete kaitse üldmäärusega antud õiguste kasutamiseks.


Autoriõigus jms.

Käesolev veebileht ja kogu selle sisu on kontserni Borga Group omand, mis on kaitstud Rootsi autoriõiguse seaduse ja muude intellektuaalomandi kaitse õigusaktidega. Käesoleva veebilehe ja selle sisu koopiaid ja väljatrükke võib teha ainult isiklikuks kasutamiseks. Muudel juhtudel on vaja saada Borga Groupilt selgesõnaline kirjalik luba.

Pildid ja tekst

Meie veebisaidil olevatele ning ka mistahes muul viisil esitatud kujutistele ja tekstile (tootepildid, fondid, muud tüüpi pildid jms) kehtivad järgmised kasutustingimused ja autoriõiguste sätted:

 1. Ilma meie kirjaliku nõusolekuta ei tohi meie veebilehel olevat materjali muuta, paljundada ega levitada. Keelatud on selle materjali kasutamine ükskõik millisel muul eesmärgil, kui meie poolt eelnevalt kirjalikult määratud.
 2. Niisuguste kujutiste ja teksti kasutamine e-poodides või selle materjali levitamine kolmandatele isikutele on keelatud.
 3. Olete kohustatud kinni pidama autoriõiguse seadusest ja muudest intellektuaalomandi kaitse õigusaktidest; samuti peate olema teadlik sellest, et kui nende õigusaktide sätteid rikute, võib Teid ähvardada vastutusele võtmine. Kui soovite meie pilte ja teksti kasutada, peate nõusoleku saamiseks meiega ühendust võtma ja ära näitama, kuidas soovite pilte ja teksti kasutada. Meiega ühendust võttes palun märkige ära oma täielik aadress.

Vastutus

Kogu meie veebilehe sisu esitatakse sellisena, nagu see on; Borga Group ei vastuta sisu täpsuse, asjakohasuse, täielikkuse jms eest. Kujutised (mis on seotud nt toodete värvi, suuruse ja omadustega) ning joonised, kasutusjuhendid, hinnakirjad ja muu meie veebilehel ära toodud teave ei ole Borga Groupi jaoks siduv. Kui kasutate meie veebilehte mistahes materjali allalaadimiseks või muul viisil saamiseks, teete seda oma vastutusel ja riskil.

Jätame endale õiguse muuta nii oma veebilehte kui ka tooteid, näiteks tehniliste muudatuste tõttu.

Kujutised, tekst ja andmed on kaitstud Rootsi autoriõiguse seaduse ja muude intellektuaalomandi kaitse õigusaktidega (vt ülalpool esitatud kommentaari autoriõiguste kaitse kohta jne). Kõik hinnad on esitatud ilma käibemaksuta, kui ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti.

Mitte mingil juhul ei vastuta me teiste veebilehtede ja nende sisu eest, isegi kui olete neid külastanud meie veebisaidil ära toodud linkide kaudu. Niisugune sisu kuulub kolmandatele isikutele ning ei ole Borga kontrolli all.

Uuendatud 10.02.2021.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Show more {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Please wait, searching for "{{query}}" ...